Nyomtatás
Ez a kézikönyv azzal a céllal született, hogy a nemek hírmédiában való egyenlőtlen megjelenítésén javítson. 
Nem történt lényeges előrelépés az 1995-ös Pekingi Cselekvési Terv elfogadása óta, amelyben a IV. női világkonferencia szorgalmazta, hogy a média jobban figyeljen a nemek egyenlőségére és önszabályozó mechanizmusokkal biztosítsa a nemi előítéletek kiküszöbölését a médiában. Kutatások, mint például Globális Médiafigyelő Projekt (Global Media Monitoring Project, GMMP)1 kimutatták, hogy a hírekben a nők még mindig marginális szerepet töltenek be. 2010-ben a GMMP vizsgálatai szerint a hírekben hallható, látható vagy megszólaló személyeknek mindössze 24%-a volt nő. A Norvég Civil Támogatási Alap segítségével sikerült magyar nyelvre fordítani a kötetet, hogy a magyar média és újságírás számára is tankönyvként használható legyen.